Wereldwijs

Guldenslag 131 3991 WE Houten

  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie schoolgids. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zien onze school als een lerende organisatie. Het team van leerkrachten wil vanuit een gedeelde visie onderwijs verzorgen van een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is onder meer meetbaar aan de motivatie en betrokkenheid van de kinderen. De laatste jaren besteden we veel aandacht aan opbrengstgericht werken. Dit is een speerpunt vanuit de overheid en de Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht. Opbrengstgericht werken leidt tot verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wille we de kinderen meer bieden dan alleen de kernvakken. Kinderen breed ontwikkelen en ze in aanraking brengen met de wereld om ons heen: excursies, schoolkampen, creatieve activiteiten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven