Wereldwijs

Guldenslag 131 3991 WE Houten

  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs
  • Schoolfoto van Wereldwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op www.scholenopdekaart.nl, bij Wereldwijs!

SchoolVenster biedt u inzicht in kengetallen van Wereldwijs. De gegevens zijn afkomstig van de overheid (DUO), de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Neem een kijkje op onze eigen website www.wereldwijshouten.nl  of nog beter: maak een afspraak en kom langs op onze school (030-6343217).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in de toekomst
  • Verbinding met elkaar
  • Engels groep 1-8
  • Kanjerschool
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven