Basisschool De Twister

Gebr. van Doornelaan 25 5961 BA Horst

  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2017-2018 gebruiken wij de Route-8 eindtoets.

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege de pandemie Covid-19 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Twister werken we volgens de richtlijnen en uitgangspunten van OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs).

Dat betekent dat wij per half  jaar de cruciale leerdoelen vooraf vaststellen en ieder half jaar in een grote schoolbespreking bekijken of onze aanpak, ons onderwijs en onze investering het juiste effect heeft gehad. Wat is de respons op de instructie geweest?

Tussendoor doen we 2 keer een tussenevaluatie (kleine schoolbespreking) waarbij we de huidige stand van zaken bekijken. Doen we de juiste dingen? Of hebben onze leerlingen een andere onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. Wat betekent dit voor ons leerkrachthandelen, het programma of de aanpak?

Bij de grote schoolbesprekingen maken we gebruik van de resultaten van de cito-LOVS toetsen. (cito-leerlingvolgsysteem)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsingsprocedure naar het vervolgonderwijs zijn opgenomen in onze schoolgids.

Kijk op onze website voor de schoolgids: www.detwister.nu 

We hebben een goed beeld van onze leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Structureel krijgen we terugkoppeling van het VO over de ontwikkeling van de (oud-)leerlingen. Op basis van deze gegevens concluderen we dat we de kinderen goed voorbereiden op het VO en hun niveau juist inschatten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2018 heeft de inspectie onze school bezocht. Via onderstaande link kunt de bevindingen van de inspectie bekijken.

Terug naar boven