Basisschool De Twister

Gebr. van Doornelaan 25 5961 BA Horst

  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister
  • Schoolfoto van Basisschool De Twister

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons leren kinderen hun talenten ontdekken. Dat is ons streven. Ieder kind heeft een kwaliteit of talent. Hoe wij dat vormgeven op de Twister? Leest en kijkt u gerust verder in dit schoolvenster of op onze website www.detwister.nu. 

U bent ook altijd welkom om eens te komen kijken. Onze school is een inspirerend gebouw. De voormalige Norbertuskerk is verbouwd en hierin krijgen nu honderden kinderen onderwijs. De voorkant van het gebouw is heel kleurig door de grote glas in lood ramen. En die kleurigheid brengen wij graag terug in ons onderwijs.

Dit SchoolVenster geeft u zicht op basisschool De Twister. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aangevuld door de school. Waar waardevol geven we een toelichting. Dit biedt u betrouwbare informatie over een groot aantal schoolzaken die u gemakkelijk kunt vergelijken met andere scholen.Deze informatie zegt veel maar niet alles over de school. “Harde” cijfers zijn maar een deel van het verhaal. Als u onze school echt wilt leren kennen, moet u eens binnen lopen. Doe dat dan bij voorkeur op afspraak. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Onze kaart wordt de komende maanden verder ingevuld en compleet gemaakt.Met vriendelijke groet,Nicolette Seuren, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inclusieve school BAO SBO
  • Talenten
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is al enkele jaren stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven