Speciaal Basisonderwijs De Twister

Gebr. van Doornelaan 25 5961 BA Horst

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Twister
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Twister
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Twister
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Twister
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Twister

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons leren kinderen hun talenten ontdekken.  Dat is ons streven.  Ieder kind heeft een kwaliteit of talent.  Hoe wij dat vormgeven op de Twister? Leest en kijkt u gerust verder in dit schoolvenster of op onze website www.detwister.nu.  U bent ook altijd welkom om eens te komen kijken. 

Onze school is een inspirerend gebouw.  De voormalige Norbertuskerk is verbouwd en hierin krijgen nu honderden kinderen onderwijs.  De voorkant van het gebouw is heel kleurig door de grote glas in lood ramen.  En die kleurigheid brengen wij graag terug in ons onderwijs.

Dit SchoolVenster geeft u zicht op De Twister. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en aangevuld door de school.  Waar waardevol geven we een toelichting. Dit biedt u betrouwbare informatie over een groot aantal schoolzaken die u gemakkelijk kunt vergelijken met andere scholen. Deze informatie zegt veel maar niet alles over de school. “Harde” cijfers zijn maar een deel van het verhaal. Als u onze school echt wilt leren kennen, moet u eens binnen lopen. Doe dat dan bij voorkeur op afspraak.

Met vriendelijke groet,

Nicolette Seuren, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inclusieve school BAO SBO
  • Talenten
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van SBO de Twister komen uit de gehele gemeente Horst aan de Maas en aangrenzende gemeenten zoals Venray.

Kinderen kunnen alleen toegelaten worden als ze een toelaatbaarheidsverklaring hebben dat is afgegeven door een ondersteuningsloket.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Foto’s en video’s

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Ieder schooljaar inventariseren we opnieuw bezwaren en/of toestemming voor de verschillende onderdelen. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden. Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage- juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen.

Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven