Rooms Katholieke Basisschool De Octopus

Octopusstraat 2 6631 CA Horssen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Octopus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken in eerste instantie gebruik van de inzet van het 16e team (flexibele schil Stichting SPOM).

Daarnaast hebben we binnen ons eigen personeelsbestand ook mogelijkheden om personeel extra in te zetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in units waarbij de jaargroepen gecombineerd zijn. Elke unit bestaat uit enkele basisgroepen.

 • Unit 1 bestaat uit twee basisgroepen: groep 1-2 en groep 3-4. 
 • Unit 2 bestaat uit vier basisgroepen: groep 5, groep 6, groep 7 en 8.

Iedere basisgroep heeft één of twee vaste leerkrachten. Elke basisgroep beschikt over een eigen lokaal. Hier krijgen de leerlingen instructie op niveau / per leerjaar. Er wordt gewerkt met een planbord of weektaak.

Wat zijn de voordelen van het werken in units?           

 • Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat.
 • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
 • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen.    
 • Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.           
 • Meerdere ogen volgen dagelijks onze kinderen
 • Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene leerkracht heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen.
 • Leren van en met elkaar!! Leerlingen en leerkrachten.  

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven