Latasteschool

Bergerweg 37 6085 AT Horn

Schoolfoto van Latasteschool

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Altijd positief! Een positieve benadering zit in DNA van het team van de Latasteschool. Neem de inzet van PBS (Positive Behavior Support). Door ‘goed gedrag’ voor te leven en aan te leren, ontstaat een positief leer- en leefklimaat. Daarnaast gebruikt de school de PAD-methode (Programma Alternatieve Denkstrategieën). De Latasteschool sluit aan bij de individuele kenmerken en behoeften van leerlingen. Onze medewerkers stemmen hun handelen in de klas daarop af en vergroten de zelfstandigheid van kinderen. Net als goede samenwerking met ouders. Wij zien elkaar als partners in opvoeding: met elkaar voeden we kinderen op tot volwaardige leden van onze samenleving.Voor ouders organiseert de school regelmatig themamiddagen over opvoedkundige onderwerpen en geeft ouders handvatten mee voor thuis. School is een belangrijk onderdeel van het leven van een kind, maar er is meer. Juist daarom werken wij samen met partners in onder meer jeugdhulp, om zo samen met ouders een passend aanbod te bieden voor onderwijs, ‘thuis’, jeugdhulp en vrije tijd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kracht
  • Passie
  • Onvoorwaardelijk

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Aloysius Stichting gaat voor ‘Beter dan goed onderwijs’.

Alle scholen genieten het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs, dus ook de Latasteschool.

Terug naar boven