Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en de leefomgeving. Daarvoor maken wij gebruik van een leerlingenraad met een vertegenwoordiging van de groepen 4 tot en met 8. Daarnaast vullen kinderen vanaf groep 6 het tevredenheidsonderzoek in. De uitkomsten van de leerlingenraad en van het tevredenheidsonderzoek maken deel uit van het kwaliteitsproces. Het tevredenheidsonderzoek wordt besproken op schoolniveau. Vervolgens worden er verbeterpunten geformuleerd en acties daarvoor uitgezet. De evaluatie vindt plaats met kinderen tijdens de leerlingenraad, ouders tijdens koffie-uurtjes en met het team tijdens teambijeenkomsten.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Zie toelichting leerlingtevredenheid.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven