Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van scholenopdekaart.nl,

Leuk dat u een bezoek brengt aan basisschool De Mussenberg in Horn. Deze site is volop in ontwikkeling en zal de komende periode gevuld worden met informatie over onze school. U kunt zich hiermee een goed beeld vormen van onze school.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school.

Met vriendelijke groet,

Team BS De Mussenberg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Passie
  • Ontwikkeling/ groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken met een ietwat dalend leerlingenaantal. Belangrijkste oorzaak is de krimp als gevolg van de terugloop van het aantal geboorten en de ontgroening in de gemeente Leudal. Deze afname in aantal leerlingen heeft gevolgen voor de formatie, de exploitatie en de huisvesting. De terugloop van het aantal leerlingen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. We investeren bewust in onderwijsontwikkeling. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven