Basisschool De Mussenberg

Voogdenstraat 2 6085 CH Horn

Schoolfoto van Basisschool De Mussenberg

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van scholenopdekaart.nl,

Leuk dat u een digitaal bezoek brengt aan basisschool De Mussenberg in Horn. U kunt via deze site al een goed beeld vormen van onze school. Op de website van De Mussenberg kunt u aanvullende informatie vinden, die u een nog beter en completer beeld zal geven van onze school. 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school.

Met vriendelijke groet,

Team BS De Mussenberg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Passie
  • Ontwikkeling/ groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken met een ietwat dalend leerlingenaantal. De oorzaak hiervan is de terugloop van het aantal geboorten en de ontgroening in de gemeente Leudal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de ochtend is er toezicht op het schoolplein vanaf 8:20 uur. De schoolbel gaat in de ochtend om 8:25 uur en om 8:30 uur start de les. 

De kinderen van de onderbouw (groep 1 tot en met 3) lopen rechtstreeks naar de klas en worden daar ontvangen door de leerkracht. De kinderen van de middenbouw (groep 4 tot en met 6) en bovenbouw (groep 7 en 8) mogen tot 8:25 uur op het plein spelen en gaan vanaf 8:25 uur rechtstreeks naar de klas. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven