Openbare Basisschool Klim-op

Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar

  • Voorzijde brede school, rechterzijde is OBS Klim-op
  • Via deze trap komt u bij onze bovenbouw groepen: groep 7-8 en SUMMAklas 7-8.
  • Onze keuken wordt gebruikt door en voor onze leerlingen en team.
  • Ons leesplein is gesitueerd in het centrum van onze school.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-op

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheidsvragenlijst is door een kleine groep ouders ingevuld. Het is moeilijk van daaruit actiepunten af te leiden. Wel kunnen wij zeggen dat de ouders die de lijst hebben ingevuld deze boven het gemiddelde scoren. Daar mogen wij trots op zijn! De ouders en de leerkrachten wijken over het algemeen niet heel veel af betreffende de gezamenlijke onderwerpen. Alle thema’s worden voldoende tot goed gescoord.

Onderwerpen waar wij in de toekomst aandacht aan zouden moeten schenken zijn vanuit de ouders:

  • Veiligheid
  • Sfeer (Thema’s meer benadrukken in de aankleding in de klassen)
  • Taakgerichtheid

De volgende oudertevredenheidspeiling vindt plaats in februari 2024

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven