PC Basisschool Het Kompas

De Huesmolen 61 1625 HZ Hoorn

Schoolfoto van PC Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Het Kompas "koers op KRACHTig leren"

Op Het Kompas willen wij bij iedereen de eigen, oneindige KRACHT ontketenen. We bepalen onze eigen koers om zo een waardevolle inbreng te hebben in de samenleving.We raken gemotiveerd door successen te behalen in de volgende stap van hun ontwikkeling we noemen dit “de zone van naaste ontwikkeling”. We willen iedereen uitdagen zo veel en zo goed mogelijk te leren. Sfeer proeven? Neem contact met ons op en we leiden u graag rond in onze school.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaamheid
  • Democratie
  • Duurzaamheid
  • Mensenrechten
  • Ondernemerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen neemt toe.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan is een uitgebreid document welke op school in te zien is.

Terug naar boven