PC Basisschool Het Kompas

De Huesmolen 61 1625 HZ Hoorn

Schoolfoto van PC Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Het Kompas "koers op KRACHTig leren"

Op Het Kompas willen wij bij iedereen de eigen, oneindige KRACHT ontketenen. We bepalen onze eigen koers om zo een waardevolle inbreng te hebben in de samenleving.We raken gemotiveerd door successen te behalen in de volgende stap van hun ontwikkeling we noemen dit “de zone van naaste ontwikkeling”. We willen iedereen uitdagen zo veel en zo goed mogelijk te leren. Sfeer proeven? Neem contact met ons op en we leiden u graag rond in onze school.  

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen neemt toe.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven