Oecumenische basisschool de Ichthus

Grote Beer 1 1622 ES Hoorn

  • Het gebouw links is ons schoolgebouw. Op het schoolplein spelen we regelmatig de spellen van Beweegwijs.
  • Samen spelen in de zandbak, leren overleggen en compromissen sluiten.
  • Samen bouwen met de Lego, op ons kleuter plein.
  • Groep 3, leren lezen, rekenen en schrijven.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Ichthus staat in de wijk Grote Waal en is een Oecumenische basisschool. 

De school heeft ca. 165 leerlingen die zijn verdeeld over de verschillende groepen.
In ons mooie schoolgebouw leren de kinderen in de eerste plaats door een sterk basisaanbod voor de cursorische vakken (lezen, rekenen en taal) en de wereldoriëntatievakken aan de hand van methodes. 

Bewegend leren is bij ons een belangrijk speerpunt. Wij hebben het eerste rekenplein van Noord-Holland, werken met Beweegwijs en voeren bewegend leren in bij de andere vakken zoals taal en rekenen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Bewegend leren
  • Klassikaal onderwijs
  • Betrokkenheid
  • Ieder kind gezien en begrepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de wet op Primair Onderwijs staat omschreven hoeveel uren les kinderen op school moeten krijgen. Over 8 jaar gezien geldt een totaal van 7520 uur. Deze uren worden over de onderbouwjaren en bovenbouwjaren verdeeld. De Ichthus voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben een werkgroep gedrag en een gedragscoach. De werkgroep gedrag ondersteunt en monitort het team bij het onderwijs van goed gedrag. De gedragscoach coacht de leerkrachten om hun vaardigheden te versterken. Tevens is hij onze anti-pestcoördinator.

Terug naar boven