Oecumenische basisschool de Ichthus

Grote Beer 1 1622 ES Hoorn

  • Het gebouw links is ons schoolgebouw. Op het schoolplein spelen we regelmatig de spellen van Beweegwijs.
  • Samen spelen in de zandbak, leren overleggen en compromissen sluiten.
  • Samen bouwen met de Lego, op ons kleuter plein.
  • Groep 3, leren lezen, rekenen en schrijven.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Ichthus staat in de wijk Grote Waal en is een Oecumenische basisschool. 

De school heeft ca. 140 leerlingen die zijn verdeeld over de groepen 0/1, 1/2, 3, 4/6, 5 en 7/8.
In ons mooie schoolgebouw leren de kinderen in de eerste plaats door een sterk basisaanbod voor de cursorische vakken (lezen, rekenen en taal) en daarnaast aan de hand van thema's. De thema's komen voort uit diverse vakgebieden, zoals geschiedenis of techniek. 

Bewegend leren is bij ons een belangrijk speerpunt. Wij hebben het eerste rekenplein van Noord-Holland, werken met Beweegwijs en voeren bewegend leren in bij de andere vakken zoals taal en rekenen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Bewegend leren
  • Klassikaal onderwijs
  • Betrokkenheid
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven