Openbare Montessorischool Hoorn Kersenboogerd

Gording 123 1628 JG Hoorn

Schoolfoto van Openbare Montessorischool Hoorn Kersenboogerd

In het kort

Toelichting van de school

Dit is het SchoolVenster van openbare Montessorischool Hoorn, locatie Kersenboogerd. Dit venster biedt u inzicht in de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zijn wie je bent met je Talent
  • Leer het mij zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect voor jezelf en ander

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Montessori, locatie Kersenboogerd is met ingang van het nieuwe schooljaar 62 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld in vier groepen, te weten groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Van oudsher heeft een Montessorischool een doorlopend dagrooster. Maria Montessori zag dat het voor kinderen belangrijk is dat zij in de flow van werken, leren en spelen blijven. 

De leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van de SKH buiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven