IKC Het Fluitschip

Hogerbeetsstraat 14 1624 XJ Hoorn

  • We hebben een ruime, veilige speelplaats. We zijn een Beweegwijsschool. De speelplaats zal nog aangepast worden.
  • Sinds september 2019 zijn wij een Kindcentrum.  We voorzien in een doorlopende lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
  • Het Fluitschip is een Vreedzame school. We geven elkaar opstekers.
  • De peuters hebben een eigen veilige speelplek.
  • Schoolfoto van IKC Het Fluitschip

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst geeft aan dat onze leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op school. 

We nemen in de groepen 6,7 en 8 de leerlingtevredenheid vragen lijst van Vensters in de IEP Portal af. Deze wordt met de inspectie van het onderwijs uitgewisseld. Wij zijn erg tevreden over de resultaten. Gemiddeld ligt het cijfer rond 8. 

Uitleg door de leerkracht en helpen door de leerkracht scoren gemiddeld een 8,8.Wij hebben hier veel aandacht voor en zo wordt dat dus ook door de kinderen ervaren.

Kinderen geven de school als geheel ook een 8.

Bij veiligheid zien we verschillende cijfers tussen 6,9 en 8,5.

Wij zien in groep 7/8  en bij een aantal kinderen in 6/7 een groepje kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de omgang met anderen en hun algemene sociale ontwikkeling. We hebben hier actie op ondernomen waardoor de kinderen de benodigde ondersteuning hebben gekregen. Voor deze kinderen en groepen hebben we passende begeleiding ingeschakeld door "Jouw beweging". 

Om de school een veilige plek te laten zijn, nemen we preventieve maatregelen. Zo zijn wordt tijdens het speelkwartier Beweegwijs aangeboden. Dit is een beweegaanbod met een mooie opbouw waardoor kinderen weinig conflicten hebben. Verder hebben wij junior coaches  en leerlingmediatoren die bij eventuele conflicten kunnen bemiddelen. Tijdens de pauzes zijn altijd een leerkracht én een onderwijsassistent op het schoolplein.

Verder werken we met het stille gangen principe van Michaela.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Fluitschip scoort als school een 3,53 (op de schaal van 1 tot 4). Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 40%: 32 van de 80 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld.

De school kan op deze manier school een goed beeld van haar kwaliteit krijgen. De school mag tevreden zijn met de beoordeling door de ouders. Een 8,3 is een mooi cijfer. We hebben dit jaar alle ouders aangesproken en de inlogcodes in de hand gegeven. Nu hebben 40% van de ouders het ingevuld. Dat is een aardige score. Volgende keer gaan we voor de 55%.

De ouders waarderen de school met een 8,3. Ouders zijn tevreden over de school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven