Oecumenische Basisschool Dynamis

Stan Kentonhof 86 1628 TR Hoorn

 • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis
 • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis
 • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis
 • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen leerkrachten zoals gebruikelijk te vervangen. Afhankelijk van de duur, de ondersteuningsbehoeften van de groep en de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs kiezen wij uit mogelijkheden als:

 • inzet van medewerker uit de vervangingspool,
 • schuiven in onze bezetting, met behulp van:
 • Collega’s die extra willen werken (indien privé-omstandigheden dit toelaten)
 • Onderwijsassistenten onder supervisievan parallel-collega of IMT
 • LIO-stagiaires
 • thuisonderwijs

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken overwegend met homogeen samengestelde groepen. Soms werken wij met combigroepen als gevolg van leerlingaantallen in een bepaald leerjaar. 

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft de groepen 3 tot en met 8 twee lesuren per week bewegingsonderwijs. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 De inhoudelijke verdeling van de uren is opgenomen in onze groepsjaarplanning. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De inhoudelijke verdeling van de uren is opgenomen in onze groepsjaarplanning. 

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven