Oecumenische Basisschool Dynamis

Stan Kentonhof 86 1628 TR Hoorn

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool Dynamis

In het kort

Toelichting van de school

"Kleine school, grote aandacht voor uw kind"

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en toegerust zijn voor de toekomst. Wat er dan precies van ze gevraagd wordt, is lastig inschatten. Wel weten we dat sociale en technische vaardigheden essentieel zijn. Om dit te bereiken, werken wij thematisch, stimuleren we de sociale vaardigheden en komt ieder kind in aanraking met techniek. 

Lees meer over onze school en ons Dynamische onderwijs op onze website 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • thematisch onderwijs
  • gezonde & veilige omgeving
  • spel muziek sport techniek
  • kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het volledige schoolveiligheidsplan is op school in te zien. 

Terug naar boven