RK Bernardus van Bockxmeerschool

Tweeboomlaan 104 1624 EH Hoorn

Schoolfoto van RK Bernardus van Bockxmeerschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Aan Veiligheidsmonitor heeft van groep 7 96% van de leerlingen deelgenomen en van groep 8 100%. In de rapportage van Veiligheidsmonitor staan deze aantallen vermeld. Vensters heeft strengere regels voor het accepteren van de resultaten. Als 1 vraag is leeggelaten, nemen zij de resultaten niet mee. Veiligheidsmonitor doet dat wel. Daarom kan het zijn dat de aantallen niet helemaal overeen komen.

Dit geeft echter een vertekend beeld.

Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op 3 september 2020 heeft onze school de ouders feedback gevraagd over de periode van het thuisonderwijs tijdens de lockdown van het voorjaar 2020. De volgende drie open vragen zijn gesteld: 1. Wat vond u waardevol aan de periode van het thuisonderwijs? 2. Wat vond u minder positief aan de periode van het thuisonderwijs? 3. Heeft u misschien nog een tip voor de school? Wilt u tot slot nog iets vertellen? Deze open vragen zijn via de poll van FIEP uitgezet voor een periode van 14 dagen, de poll sloot in de avond van 17 september 2020. Met FIEP hebben we 221 ouders bereikt.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven