RK Bernardus van Bockxmeerschool

Tweeboomlaan 104 1624 EH Hoorn

Schoolfoto van RK Bernardus van Bockxmeerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 is de eindtoets van IEP afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de leerlingen middels methodetoetsen die na ieder blok worden afgenomen.

In februari en juni volgen we de leerlingen via methodeonafhankelijke toetsen van Cito.

Drie keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden met de groepsleerkrachten, intern begeleider en de schoolleider waarbij de schoolanalyse wordt aangevuld en besproken.

We bespreken met de leerlingen de doelen 4 x per jaar, waarna dit via het rapportfolio ook met ouders wordt gedeeld.

Zie ook de schoolgids

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie de schoolgids
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Stichting Penta is met een pilot ingestapt in het vernieuwde toezichtskader van de inspectie van onderwijs.

Op 21 maart 2017 heeft de inspectie onze school voor het laatst bezocht.  De conclusie van het concept-inspectierapport laat een “voldoende” zien op de beoordeelde aspecten voor onze school met een goed voor kwaliteitscultuur. Het rapport is in te zien zijn op de site van de inspectie.  

Op 19 januari 2021 heeft er een online consult paatsgevonden in het kader van het reguliere kwaliteitstoezicht. Er is geen oordeel gegeven. De inspectie kreeg wel een consistente indruk van de school. 

Terug naar boven