RK Bernardus van Bockxmeerschool

Tweeboomlaan 104 1624 EH Hoorn

Schoolfoto van RK Bernardus van Bockxmeerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen wegens de coronacrisis.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de leerlingen middels methodetoetsen die na ieder blok worden afgenomen.

In februari en juni volgen we de leerlingen via methodeonafhankelijke toetsen van Cito.

Drie keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden met de groepsleerkrachten, intern begeleider en de schoolleider waarbij de schoolanalyse wordt aangevuld en besproken.

We bespreken met de leerlingen de doelen 4 x per jaar, waarna dit via het rapportfolio ook met ouders wordt gedeeld.

Zie ook de schoolgids

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie de schoolgids
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven