RK Bernardus van Bockxmeerschool

Tweeboomlaan 104 1624 EH Hoorn

Schoolfoto van RK Bernardus van Bockxmeerschool

Het team

Toelichting van de school

De vakdocenten voor muziek zijn via een subsidie "Muziekimpuls" t/m het schooljaar 2021-2022 aan de school verbonden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via vervangingsmanager van Driessen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Bernardus van Bockxmeerschool is een kleine school met ongeveer 230 leerlingen op één locatie in Hoorn Noord.

Wij werken in jaargroepen en waar mogelijk met groepsdoorbrekende niveaugroepen. Leerlingen met verschillende leeftijden zijn op ontwikkeling gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten. Enkele voorbeelden zijn; in de onderbouw het werken met open deuren, het werken in de out-of-the-bockx-klas en leerlingen (verschillende leeftijden en talenten) koppelen om met en van elkaar te leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie hierboven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken taal, rekenen en lezen geven een basis, maar zijn ook verwerkt in wereldorientatie en cultuur. Zodoende is niet aan te geven hoeveel uur er per vak precies voor staat. Iedere dag is er voldoende tijd ingeruimd voor de basisvakken, dat het aanbod genoeg is komt tot uiting in de resultaten.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie het ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven