Mariaschool

Eikstraat 3 1623 LP Hoorn

  • Bovenbouwlocatie: groep 6 t/m 8
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Groep 1 tot en met 5

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van medewerkers organiseren wij waar mogelijk intern. De organisatie werkt met een vast vervanger die 5 dagen per week beschikbaar is en ingezet wordt bij ziekteverlof. Hierdoor gaat het leren voor de leerlingen door.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Mariaschool starten alle kinderen van 4 jaar in de instroomgroep. Onze visie op de instroomgroep is dat we kinderen in een kleine, veilige groep willen laten wennen aan de basisschool en hen zo voorbereiden op het speelleerplein 1-2-3. De instroomgroep is leerjaar 1. Als uw kind eenmaal gewend is, een bepaalde mate van zelfstandigheid laat zien, afscheid kan nemen, zich durft uit te spreken, als er enige interesse is voor voorbereidende taal- en rekenspelletjes, dan maakt hij of zij de overstap naar het speelleerplein. De doorstroom naar het speelleerplein gaat geleidelijk.
Op de Mariaschool zitten de leerlingen in een stamgroep. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten met een vaste leerkracht. Sinds enkele schooljaren wordt er gewerkt op leerpleinen. Deze leerpleinen zijn gericht op kindvolgend onderwijs i.p.v. leeftijdvolgend. Op een leerplein wordt met meer professionals (leerkrachten, onderwijsassistenten, specialisten) op een grotere groep gewerkt. Zij leren en handelen vanuit leerprincipes. De begeleiding van de kinderen vindt plaats in samenwerking met alle medewerkers van een leerplein. Leerpleinen zijn fysieke, multifunctionele ruimtes. Dit betekent dat er rustige ruimtes zijn om zelfstandig te werken en instructie te krijgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Mariaschool is in principe iedereen welkom, we sluiten niemand buiten. De ambitie van het team van de Mariaschool is zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door middel van het vergroten van het handelingsrepertoire van het team. Daarnaast kijken we naar onderwijsaanbod en streven we naar maatwerk passend in de leefwereld van de school. Dat betekent dat er gezorgd wordt dat de benodigde expertise ingeschakeld wordt, dan wel dat de leerkracht met de gewenste expertise in de betreffende groep werkt.

Het team van de Mariaschool is lerend, gericht op professionaliseren, werkt samen, is bereid te investeren in tijd en moeite, denkt in mogelijkheden en stelt het belang van de lerende centraal werkend vanuit de bedoeling. Binnen het team zijn er veel vakbekwame leerkrachten, tevens specialisten op het gebied van:
gedrag
hoog- en laagbegaafdheid
executieve functies 
ASS
wereldoriëntatie
portfolioleren
taal, lezen rekenen
motorische ontwikkeling
leren in balans
wetenschap en techniek

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie van de Mariaschool op het gebied van leerlingenzorg is zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen door middel van het vergroten van het handelingsrepertoire van het team. Daarnaast kijken we naar ons onderwijsaanbod en streven we naar maatwerk. Wij hebben daarbij aandacht voor duurzaam leren, zowel voor leerlingen als voor teamleden. Hiermee bedoelen wij dat er gezorgd wordt voor balans tussen in- en ontspanning gedurende de dag. Verdere ontwikkeling en ambities: verdieping leerplein-leren, verdieping pedagogisch klimaat en de totstandkoming van het IKC Maria.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Mariaschool heeft samen met SKH een peutergroep geopend. Vanaf maart 2021 ontwikkelen maximaal 16 peuters spelenderwijs de vaardigheden die belangrijk zijn om een goede start te kunnen maken op de basisschool. Kinderen mogen hier vanaf 2 jaar naar toe. Om de doorgaande lijn die IKC Maria voor ogen heeft vorm te geven, werkt de peutergroep nauw samen met instroomgroep(en). De kinderen maken op deze manier al kennis met het gebouw, de leerkrachten, sommige (toekomstige) klasgenoten en de werkwijze van de Mariaschool. De medewerkers van de peutergroep en de instroomgroep(en) stemmen thema’s op elkaar af en zorgen samen voor een gevarieerd aanbod. Op deze wijze verloopt de stap naar de basisschool meer geleidelijk. 
Peutergroep Maria is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze partner SKH.

Terug naar boven