Speciale basisschool De Wissel

Wilhelminalaan 1 1623 MA Hoorn

  • Schoolfoto van Speciale basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Speciale basisschool De Wissel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Scholen op de Kaart-pagina van SBO De Wissel in Hoorn.

SBO De Wissel is een speciale basisschool in het centrum van Hoorn. De school biedt onderwijs aan kinderen met onderwijsachterstanden in combinatie met complexe problematiek. Om toegelaten te worden tot de school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop nodig.

Deze schoolpagina geeft inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school zelf. Waar nodig en mogelijk geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie..

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de grafieken is steeds uitgegaan van het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober. In het speciaal basisonderwijs echter stromen gedurende het schooljaar regelmatig nieuwe leerlingen in. Zo is er in het schooljaar 2015-2016 op 10 februari een nieuwe kleutergroep gestart met 13 nieuwe kleuters, waarmee het totale aantal leerlingen begin maart op 247 staat. Hiervan zie je in oktober dan weer weinig terug, omdat voor de zomervakantie ongeveer 53 leerlingen de school weer zullen verlaten.
Weergave

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven