TOM Kindcentrum Wereldwijzer

Nachtegaal 144 1628 DJ Hoorn

  • Niet alleen individueel aan de slag op de chromebooks, ook samen werken en leren van en met elkaar is belangrijk.
  • In de Unit werken de leerlingen groepsoverschrijdend aan wereldoriëntatie thema's.
  • Onder leiding van onze vakdocent Muziek krijgen de leerlingen algemene muzikale vorming en leren ze instrumenten bespelen.
  • We stimuleren gezond gedrag en gezond eten op school.
  • Vanaf groep 4 geeft onze vakdocent 1 x per week Engelse les. Dat is soms een hele klus ;-)

In het kort

Toelichting van de school

Op TOM kindcentrum Wereldwijzer krijgt uw kind een goede basis, wordt uitgedaagd en wereldwijzer. TOM staat voor Teamonderwijs Op Maat, onderwijs anders. Dit betekent dat leerkrachten en onderwijsassistenten intensief samenwerken om het onderwijs aan uw kind zo krachtig mogelijk te laten zijn. We werken in drie units, waarin uw kind over de wereld om zich heen leert.

Uw kind brengt een groot deel van de dag op school door. Daarom is het belangrijk, dat u als ouder een school kiest die bij u en uw kind past. Deze schoolgids kan u helpen bij uw keuze. U vindt hierin de informatie over wat u van de school mag verwachten, hoe het onderwijs aan uw kind wordt gegeven en hoe de samenwerking met u als ouder is geregeld.

Natuurlijk geeft een rondleiding een nog beter beeld. Wij nodigen u van harte uit een afspraak te maken, dan kunt u op uw gemak rondkijken en beantwoorden wij graag uw vragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • TOM, teamonderwijs op maat
  • Samenwerken in units
  • Vertrouwen in jezelf/de ander
  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Fijn leren in veilige omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Wereldwijzer is een multiculturele TOM school. Bijna alle leerlingen komen uit het oudste, kleurrijke deel van de wijk Kersenboogerd. Veel aandacht voor taal, woordenschat en lezen is voor onze leerlingen erg belangrijk. Dat doen wij vanaf onze Peutergroep tot en met groep 8. Deze goede basis is nodig de wereld om hen heen goed te leren ontdekken en te kennen.

Het kindcentrum Wereldwijzer bestaat uit:

Peutergroep (2 tot 4 jarigen) inclusief VVE, vroeg en voorschoolse educatie.

Unit 1 (groep 1-2-3)

Unit 2 (groep 4-5)

Unit 3 (groep 6-7-8).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken niet met een spreekuur.

Eerste aanspreekpersoon voor u is  altijd de leerkracht van uw kind.

Mocht u de directeur Agnes van der Neut of de kwaliteitscoördinator Paula Hollander willen spreken, kunt u altijd een afspraak maken; 0229-242765 of mailen naar info.obswereldwijzer@talenthoorn.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen Talent voor opvang en onderwijs werken we met de Kwaliteitskaart AVG, waarin beschreven staat hoe we omgaan met de privacy.

Terug naar boven