Openbare TOM school Wereldwijzer

Nachtegaal 144 1628 DJ Hoorn

  • Niet alleen individueel aan de slag op de chromebooks, ook samen werken en leren van en met elkaar is belangrijk.
  • In de Unit werken de leerlingen groepsoverschrijdend aan wereldoriëntatie thema's.
  • Onder leiding van onze vakdocent Muziek krijgen de leerlingen algemene muzikale vorming en leren ze instrumenten bespelen.
  • We stimuleren gezond gedrag en gezond eten op school.
  • Vanaf groep 4 geeft onze vakdocent 1 x per week Engelse les. Dat is soms een hele klus ;-)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom.

Uw kind brengt een groot deel van de dag op school door. Het is daarom van belang, dat u als ouder een school kiest die bij u en uw kind past. Deze schoolgids kan u helpen bij het bepalen van uw keuze. Hierin staat informatie over wat u van de school mag verwachten, hoe het onderwijs aan uw kind is ingericht, hoe de kwaliteit van het onderwijs zich ontwikkelt en hoe de samenwerking met u als ouder is geregeld.  Zo krijgt u een goed beeld. Maar voor het proeven van de praktijk nodigen wij u van harte uit een afspraak te maken, dan kunt u op uw gemak rondkijken en meer informatie vragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • TOM, teamonderwijs op maat
  • Samenwerken in units
  • Vertrouwen in jezelf/de ander
  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Verantwoordelijkheid nemen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

TOM school Wereldwijzer telt op 1-10-2019 165 leerlingen.

In Unit 1 (groep 1-2-3) zitten 70 leerlingen

In Unit 2 (groep 4-5) zitten 40 leerlingen

In Unit 3 (groep 6-7-8) zitten 55 leerlingen

Weergave

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken niet met een spreekuur.

Eerste aanspreekpersoon voor u is  altijd de leerkracht van uw kind.

Mocht u de directeur Marietje de Jong-Varwijk of de interne begeleider Paula Hollander willen spreken, kunt u altijd een afspraak maken; 0229-242765 of mailen naar info.obswereldwijzer@talenthoorn.nl

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven