Kindcentrum Wereldwijzer

Nachtegaal 144 1628 DJ Hoorn

 • Niet alleen individueel aan de slag op de chromebooks, ook samen werken en leren van en met elkaar is belangrijk.
 • Onze leerlingen worden gestimuleerd om buiten de gebaande kaders creatieve oplossingen te bedenken.
 • Onder leiding van onze vakdocent Muziek krijgen de leerlingen algemene muzikale vorming en leren ze instrumenten bespelen.
 • We stimuleren gezond gedrag en gezond eten op school.
 • Bij de een gaat het wat sneller en makkelijker bij de ander kost het meer tijd en oefening. Wij weten met deze verschillen om te gaan.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kansrijk onderwijs
 • Diversiteit
 • Verbinding
 • Respect voor elkaar
 • Leren in een veilige omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Wereldwijzer is een multiculturele school. Bijna alle leerlingen komen uit het oudste, kleurrijke deel van de wijk Kersenboogerd.

Het kindcentrum Wereldwijzer bestaat uit:

 • Peutergroep (2 tot 4 jarigen) inclusief vroeg en voorschoolse educatie (VVE).
 • Twee kleutergroepen (groepen 1-2)
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6-7
 • Groep 7-8


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken niet met een spreekuur. Voor een afspraak kunt u bellen op 0229-242 765.

Het eerste aanspreekpersoon voor u is altijd de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG 

Binnen Talent voor opvang en onderwijs staat de privacy van onze leerlingen voorop. Dit betekent dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Een aantal gegevens van de leerlingen moet worden vastgelegd in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de administratie van de school. Het vastleggen en het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot die informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Op onze scholen maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben met onze leveranciers in de vorm van verwerkersovereenkomsten strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement van stichting Talent kunt u nalezen hoe wij de privacy van onze leerlingen waarborgen (zie de website Talent voor Opvang en Onderwijs | Stichting Talent (talenthoorn.nl). Wij maken daarom graag duidelijke afspraken over het gebruik van foto- en videomateriaal. Wij vragen u het toestemmingsformulier voor uw kind(eren) in te vullen via ons Ouderportaal. Jaarlijks ontvangt u van ons via het Ouderportaal een reminder over het toestemmingsformulier. U heeft altijd de mogelijkheid om uw keuze te herzien. U kunt de keuze herzien via het Ouderportaal. Als u niets wijzigt, dan blijft de eerdere gemaakte keuze van kracht.

Meldcode

Onze school beschikt over een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De meldcode helpt de leden van ons onderwijsteam te reageren bij signalen van huiselijk geweld. Als u hierover vragen heeft kunt u zich altijd melden tot de kwaliteitscoördinator Paula Hollander (p.hollander@talenthoorn.nl of via de schooltelefoon: 0229-242 765). De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Terug naar boven