OBS De Klipper

Han Hoekstrahof 200b 1628 WX Hoorn

  • Schoolfoto van OBS De Klipper
  • Schoolfoto van OBS De Klipper
  • Schoolfoto van OBS De Klipper
  • Schoolfoto van OBS De Klipper

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van openbare basisschool De Klipper. OBS de Klipper heeft 2 locaties in de wijk Kersenboogerd; locatie De Bres en locatie Dubloen. 

De Klipper is een kindcentrum met  onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zijn een kindcentrum met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. Een school waar plezier en goed, gedegen onderwijs voor uw kind hand in hand gaan.

Wilt u meer weten over wat ons kindcentrum uw zoon of dochter te bieden heeft, lees dan verder op deze site of onze eigen website. U kunt zich via de site ook opgeven voor een informatieochtend met rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • Goede betrokkenheid
  • Heldere structuren
  • Eigenaarschap
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beide locaties zijn zelfstandige 'scholen'. Een leerling die op een locatie in zijn eigen woonbuurt start, bezoekt groep 1 t/m 8 van die locatie. Locatie Dubloen heeft net wat minder leerlingen dan locatie Bres.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Klipper is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

We bieden opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar op het KDV. Dat maakt het ook voor ons mogelijk dat kinderen die bijna 4 jaar zijn, en al toe aan onderwijs op school, op momenten meedraaien in de kleuterklas. Ook hebben we een peuterspeelgroep in school. Wij bieden peuters van 2 tot 4 jaar activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier helpt bij het krijgen van grip op de wereld.

Veel kinderen maken gebruik van onze Buitenschoolse Opvang om met andere kinderen van school te spelen, knutselen, muziek te maken etcetera.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS De Klipper zet in op het bieden van een veilig schoolklimaat en het voorkomen van pesten. Als er gepest wordt binnen de school, handelen we.

De arbeidsomstandigheden monitoren we in De Arbomeester, dit is het Risico inventarisatie en - evaluatie instrument (RI&E) voor het primair onderwijs. Alle medewerkers van Talent hebben een digitale scholing over de Meldcode kindermishandeling en seksuele intimidatie gevolgd. 

Terug naar boven