IKC De Klipper

Han Hoekstrahof 200b 1628 WX Hoorn

  • Schoolfoto van IKC De Klipper
  • Schoolfoto van IKC De Klipper
  • Schoolfoto van IKC De Klipper
  • Schoolfoto van IKC De Klipper

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van openbare basisschool De Klipper. OBS de Klipper heeft 2 locaties in de wijk Kersenboogerd; locatie De Bres en locatie Dubloen. 
De Klipper is een kindcentrum met  onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zijn een kindcentrum met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. Een school waar plezier en goed, gedegen onderwijs voor uw kind hand in hand gaan.

Wilt u meer weten over wat ons kindcentrum uw zoon of dochter te bieden heeft, lees dan verder op deze site of onze eigen website
Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor een rondleiding bij ons op school. U kunt daarvoor een afspraak maken via ons mailadres info.obsdeklipper@talenthoorn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • Goede betrokkenheid
  • Heldere structuren
  • Eigenaarschap
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beide locaties werken zelfstandig. Een leerling die op een locatie in zijn eigen woonbuurt start, bezoekt groep 1 t/m 8 van die locatie. Locatie Dubloen heeft ongeveer 150 leerlingen en locatie De Bres ruim 200 leerlingen.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
348
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Klipper is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

We bieden opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar op het kinderdagverblijf en onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Hiermee is de doorgaande ontwikkeling 0-12 jaar gewaarborgd. Het is voor ons ook mogelijk dat kinderen die bijna 4 jaar zijn en al toe aan onderwijs op school zijn, momenten meedraaien in de kleuterklas. Ook hebben we een peuterspeelgroep in school. Wij bieden peuters van 2 tot 4 jaar activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier helpen bij het krijgen van grip op de wereld.

Veel kinderen maken gebruik van onze buitenschoolse opvang om met andere kinderen van school te spelen, knutselen, muziek te maken etc, etc.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS De Klipper zet in op het bieden van een veilig schoolklimaat en het voorkomen van pesten. Als er gepest wordt binnen de school, handelen we.

De arbeidsomstandigheden monitoren we in De Arbomeester, dit is het Risico inventarisatie en - evaluatie instrument (RI&E) voor het primair onderwijs. Alle medewerkers van Talent hebben een digitale scholing over de Meldcode kindermishandeling en seksuele intimidatie gevolgd.  

Terug naar boven