IKC De Klipper locaties de Bres en de Dubloen

Han Hoekstrahof 200b en Dubloen 98 1628 WX Hoorn

 • Schoolfoto van IKC De Klipper locaties de Bres en de Dubloen
 • Schoolfoto van IKC De Klipper locaties de Bres en de Dubloen
 • Schoolfoto van IKC De Klipper locaties de Bres en de Dubloen
 • Schoolfoto van IKC De Klipper locaties de Bres en de Dubloen

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van openbare basisschool De Klipper. 
De Klipper is een kindcentrum met  onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij zijn een kindcentrum met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. Een school waar plezier en goed, gedegen onderwijs voor uw kind hand in hand gaan.

IKC de Klipper heeft 2 locaties in de wijk Kersenboogerd; locatie De Bres en locatie Dubloen. De teams op de twee IKC locaties werken zelfstandig onder aansturing van een eigen directeur. Wilt u meer weten over wat onze IKC locaties uw zoon of dochter te bieden heeft, lees dan verder op deze site of onze eigen
website 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor een rondleiding bij ons op school. U kunt daarvoor een afspraak maken:

Locatie Klipper de Bres, Machteld Kapitein: directie.bres@talenthoorn.nl

Locatie Klipper Dubloen, Mark Zonneveld: directie.dubloen@talenthoorn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilige sfeer
 • Hoge verwachtingen
 • Heldere structuren
 • Eigenaarschap
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beide locaties werken zelfstandig onder aansturing van een eigen directeur. Een leerling die op één van de locatie start, blijft zijn/haar hele schoolcarrière op deze locatie. Locatie Dubloen heeft ongeveer 140 leerlingen en locatie De Bres ruim 200 leerlingen.   
De populatie en het opleidingsniveau van de ouders op beide locaties verschillen van elkaar. Locatie Dubloen is gehuisvest in een gedeelte van de wijk met veel sociale huurwoningen en locatie De Bres bevindt zich in het laatst gebouwde gedeelte van de wijk Kersenboogerd en is over het algemeen een wijk met(duurdere) koopwoningen. Dit zien we ook terug in de resultaten van de leerlingen op schoolniveau. De leerlingen op de Bres behalen hogere scores op het CITO-LOVS en op de Eindtoets dan de leerlingen op de Dubloen. De gemiddelde schoolweging van beide locaties samen is 29,54. De gemiddelde schoolweging wordt bepaald door

 • het opleidingsniveau van de ouders
 • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
 • het land van herkomst van de ouders
 • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
 • of ouders in de schuldsanering zitten.

Wanneer beide locaties afzonderlijk zouden worden beoordeeld zou de schoolweging van locatie Dubloen wat stijgen en die van De Bres iets dalen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Klipper de Bres is een kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

We bieden opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en geven onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hiermee is de doorgaande ontwikkeling 0-12 jaar gewaarborgd. Het is bij ons ook mogelijk dat kinderen die bijna 4 jaar zijn en al toe aan onderwijs op school zijn, momenten meedraaien in de kleuterklas. 

De Kinderopvang (KDV en Peutergroep) werkt nauw samen met de kleutergroepen van de Klipper. We sluiten onder andere aan bij dezelfde thema's als de kleuters. De overgang naar de basisschool zal voor de 4 jarigen daarom makkelijker verlopen omdat zij het gebouw, de leerkrachten en klasgenootjes al hebben leren kennen.

Veel kinderen van De Klipper maken gebruik van onze buitenschoolse opvang om met andere kinderen van school te spelen, knutselen, muziek te maken etc.

Voor Klipper Dubloen geldt dat er wordt samengewerkt met Berend Botje voor de opvang van 0-4 jarigen. Zij bieden dagopvang, peutergroepen, voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Ook hier wordt samengewerkt tussen de peutergroepen en de kleuterklassen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS De Klipper zet in op het bieden van een veilig schoolklimaat en het voorkomen van pesten. Als er gepest wordt binnen de school, handelen we.

De arbeidsomstandigheden monitoren we in De Arbomeester, dit is het Risico inventarisatie en - evaluatie instrument (RI&E) voor het primair onderwijs. Alle medewerkers van Talent hebben een digitale scholing over de Meldcode kindermishandeling en seksuele intimidatie gevolgd.  

Terug naar boven