IKEC Hoorn

Wilhelminalaan 1A 1623 MA Hoorn

Schoolfoto van IKEC Hoorn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het IKEC Hoorn heeft een groot aantal ketenpartners waar mee samengewerkt wordt.

De samenwerking tussen SKH West Friesland en Parlan is intensief en wordt dagelijks ingezet op bijna alle locaties van het IKEC Hoorn.

De kinderopvang voor en naschools wordt verzorgd door SKH West Friesland.

De Naschoolse opvang, specifiek voor kinderen met een zeer moeilijk lerende achtergrond wordt verzorgd door de Wilgaerden Leekerweide groep. 

 Jolanda Kappelhof Clusterhoofd Logeeropvang tel 0229-576802 mobiel 06-22227810 werkdagen: ma-di-don-vrij email: j.kappelhof@leekerweide.nl

Terug naar boven