obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Ark 1 1625 CE Hoorn

  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

OBS de Tweemaster scoort als school een 3,03. Daarmee scoort de school voldoende. De Vragenlijst werd door 86% van de respondenten ingevuld. De uitslagen geven een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. 

De leerlingen gaven het rapportcijfer 8,3 aan de school.

Leerlingenparticipatie
Wij werken op De Tweemaster met een leerlingenraad. Hiermee bevorderen wij de betrokkenheid  en actieve, zelfstandige rol van leerlingen bij onze school. Maar wij bereiken er nog meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en leren we ze om hiermee om te gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

De leerlingenraad bestaat uit acht enthousiaste vertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen van de school. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Een leerling van groep 8 is voorzitter van de raad. Bij toerbeurt wordt er door de leerlingen van groep 7 en 8 genotuleerd. De directie heeft de eindverantwoording over de raad en is ook aanwezig tijdens het overleg. De leerlingenraad komt 6 x per jaar bij elkaar om vooral met praktische plannen en voorstellen te komen. De leerlingen leren om realistische voorstellen te maken die draagvlak hebben. Beleidsmatige zaken blijven voorbehouden aan het team, bestuur en MR. De leerlingenraad mag voorstellen doen voor en beslissen over praktische zaken. Ideeën of opmerkingen over onderwijsinhoudelijke zaken zijn mogen ook ingebracht worden tijdens het overleg.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst oudertevredenheid is afgenomen in de periode april-mei 2021.
OBS de Tweemaster scoort als school een 3,20. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 19%. Het responspercentage is laag;
De Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.

Ouders gaven het rapportcijfer 7,8 aan de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven