Openbare Montessorischool Hoorn Binnenstad

Gording 123 1628 JG Hoorn

  • Voorlezen
  • Voorlezen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van Montessorischool Hoorn Binnenstad.

In dit venster kunt u lezen over:

  • de visie van waaruit wij werken
  • hoe we als school presteren 
  • waar we als school aan werken

Meer kunt u lezen op onze website en natuurlijk is een gesprek en rondleiding op onze school altijd mogelijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zijn wie je bent met je Talent
  • Leer het mij zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect voor jezelf en ander

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen in de binnenstad zijn verdeeld over 2 locaties. De groepen 1/2 t/m 5/6 hebben een plek op de Gravenstraat. De bovenbouw: groepen 6/7 en groepen 7/8 zitten in het historische pand aan de Messchaertstraat.

Op locatie Gravenstraat bevindt zich ook een peutergroep sinds schooljaar 2021-2022.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Van oudsher heeft een Montessorischool een doorlopend dagrooster. Maria Montessori zag dat het voor kinderen belangrijk is dat zij in de flow van werken, leren en spelen blijven. 

De leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van de SKH en ouders buiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven