OBS Jules Verne

Orionstraat 135 1622 BR Hoorn

Schoolfoto van OBS Jules Verne

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van Kindcentrum Jules Verne!

U leest hier:

  • de resultaten van onze school
  • ons schoolprofiel: waar staan wij voor en wat bieden wij onze leerlingen

Wilt u meer weten over de school? Lees dan hier verder.

Of kom even bij ons langs of bel 0229-217169, vraagt u dan naar Aaldert Goverts (directeur).

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met kennis kom je verder
  • Duidelijk en gestructureerd
  • Hoge verwachtingen
  • Gericht oefenen
  • Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 telde de school 141 leerlingen, inclusief twee groepen Nieuwkomers en een Kopklas. Vanaf januari 2021 zijn wij een Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 14 jaar.
Weergave

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven