OBS 't Jok

Duinweg Hoorn 1a 8896 KK Hoorn (Fryslân)

  • Naast de school ligt onze moestuin met onze eigen verbouwde groenten en kippen en konijnen.
  • Schoolfoto van OBS 't Jok
  • Schoolfoto van OBS 't Jok
  • Schoolfoto van OBS 't Jok
  • Schoolfoto van OBS 't Jok

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de openbare basisschool 't Jok. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en algemene gegevens van Obs 't Jok. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor uitgebreide informatie over de school kunt u de website van de school raadplegen op Obs 't Jok             

De Kernwaarden van het Openbaar Onderwijs Terschelling zijn: plezier - geloof in eigen kunnen - jezelf kunnen zijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Toekomst vol mogelijkheden
  • Geloof in eigen kunnen
  • Samen staan we sterk
  • Openbare identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs 't Jok is een school op Terschelling met gemiddeld 40 leerlingen. De leeftijdsopbouw en de verdeling over de leerjaren schommelt.

De gecombineerde groep met groepsdoorbrekende activiteiten biedt de kinderen aansluiting bij anderen. De school werkt met 3 kansrijke groepen: onderbouw groep 1/2/3, middenbouw groep 4/5 en de bovenbouw groep 6/7/8.

Verbonden instructies worden aan meerdere jaargroepen tegelijk gegeven, waarbij elk kind tot zijn recht komt.

Op woensdag is er een breek-in-de-week-dag. Op deze dag werken de kinderen van de hele school samen aan projecten, doen ze activiteiten, werken ze aan hun talenten en presenteren dit aan elkaar of aan ouders en belangstellenden. Een waardevolle dag waarin jong en oud van en met elkaar leren.

Zie voor meer informatie de website van onze school: Obs 't Jok

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
28
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven