OBS 't Jok

Duinweg Hoorn 1a 8896 KK Hoorn (Friesland)

  • De school is gelegen aan een rustige achteraf weg/landweg. Op het schoolplein staat een overdekt fietsenhok.
  • OBS 't Jok beschikt over een gedeeld groot schoolplein.
  • Zijaanzicht vanaf het duin naast de school.
  • Schoolfoto van OBS 't Jok
  • Schoolfoto van OBS 't Jok

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de openbare basisschool 't Jok, deelnemer Next Level School. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en algemene gegevens van obs 't Jok. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.Voor uitgebreide informatie over de school kunt u de website van de school raadplegen op www.obsjok.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Next Level, de volgende stap
  • Toekomst vol mogelijkheden
  • Geloof in eigen kunnen
  • Samen staan we sterk
  • Openbare identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs 't Jok is een kleine school op Terschelling met gemiddeld 55 leerlingen. De leeftijdsopbouw en de verdeling over de leerjaren schommelt. Er zijn kleine jaargroepen, maar ook af en toe een grotere jaargroep. De gecombineerde groep met groepsdoorbrekende activiteiten biedt echter de kinderen voldoende aansluiting bij anderen. De school werkt met 3 kansrijke levels. Level 1/2/3, de ontdekkers, level 4/5, de bouwers en level 6/7/8, de uitvoerders. Verbonden instructies worden aan meerdere jaargroepen tegelijk gegeven, waarbij elk kind tot zijn recht komt.
Weergave

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2014 werkt de school met het vijf-gelijke-dagenmodel. Kinderen starten om 8.15 's morgens en zijn op school tot 14.00 uur 's middags. De medezeggenschapsraad heeft een positief advies gegeven voor de verandering van de schooltijden nadat met de ouders een zorgvuldig traject is doorlopen waarin veel informatie is gegeven, vragen zijn beantwoord en een uiteindelijke ouderraadpleging 90% positieve reacties heeft opgeleverd.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven