Basisschool St Wulfram

Burg Heymansstraat 4 1718 AN Hoogwoud

  • We openen met de hele school het Vreedzame Schooljaar.
  • Betekenisvolle schrijfopdracht voor groep 3.
  • In het schoolbrede geschiedenisthema kwamen er diverse personages uit het verleden op bezoek.
  • Schoolfoto van Basisschool St Wulfram
  • Schoolfoto van Basisschool St Wulfram

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school maakt voor het meten van de leerlingtevredenheid gebruik van de vragenlijsten van Scholen op de kaart. Jaarlijks wordt deze ingevuld door de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. Daarnaast leveren gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders ons informatie op, net als observaties en klassenbezoeken.

De actiepunten die eventueel uit deze vragenlijsten komen, worden besproken met het team en de MR. In ons jaarplan en schoolplan worden - indien nodig - verbeterpunten opgenomen.

In de vragenlijst van dit jaar zien we dat onze leerlingen aangeven zich veilig te voelen op school. Van pestgedrag is niet of nauwelijks sprake. Daar zijn we heel blij mee en ook trots op. Het welbevinden van de leerlingen neemt niet navenant toe. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen hier ook een rol bij. We blijven ons onverminderd inspannen om het welbevinden van onze leerlingen te verhogen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven