De Adelaar

Burg Heymansstraat 2 1718 AN Hoogwoud

Schoolfoto van De Adelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen met het Cito-leerlingvolgsysteem. Door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem toetsen wij ons aanbod en volgen wij de ontwikkeling van leerlingen ten opzichte van zichzelf. De verantwoording van onze eindopbrengsten doen wij door afname van de IEP-toets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar nemen wij de CITO toetsen af op het gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen. In groep 8 nemen wij ze IEP eindtoets af. Vanuit de eindtoets en tussentijdse CITO toetsen analyseren wij de stand van zaken ten aanzien van de te behalen referentieniveaus. 

Om te kijken of de interventies die wij plegen om te voldoen aan de normen die inspectie stelt en/of wij onze zelf geformuleerde streefdoelen halen, analyseren wij twee keer per jaar de resultaten van het LOVS (CITO toetsen). Door het systematisch analyseren van de leerresultaten signaleren wij ontwikkeltrends. Wij streven naar hoge resultaten en doen er alles aan om goede resultaten vast te houden. Zowel bij een positieve ontwikkeling als bij tegenvallende resultaten proberen wij duidelijkheid te krijgen over wat wel en niet werkt. We bespreken de uitkomsten met het team. Vervolgens formuleren we adviezen voor de aanpak en werkwijze voor de komende periode.

In de leerteams worden de resultaten en aanpak in de les structureel besproken. Op deze wijze vormen we samen een professioneel lerende organisatie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In 2019-2020 was er geen eindtoets in verband met het coronavirus. Op basis van ons leerlingvolgsysteem was onze voorspelling dat ze deze toets ruim voldoende zouden hebben gemaakt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven