De Adelaar

Burg Heymansstraat 2 1718 AN Hoogwoud

Schoolfoto van De Adelaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht door verlof of ziekte niet aanwezig kan zijn, doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. Dit kan in het team onderling geregeld worden, met onze vaste invalkracht of met leerkrachten uit de flexpool van Allure. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met 7 groepen van rond de 20 leerlingen. 

Vakleerkrachten van Sportservice geven het bewegingsonderwijs. 

Er is een samenwerking met Muziek Opmeer voor de muzikale vorming.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De ochtenden zijn vooral gereserveerd voor de basisvakken: taal, rekenen, spelling en lezen. De middag voor de overige vakken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 Samen met ouders proberen wij maatwerk te maken. Op het moment dat een leerling bijna continu individuele begeleiding cq interactie van de leerkracht vraagt, waarbij de verhouding ten aanzien van de andere leerlingen voortdurend in onbalans is, zijn wij over de grenzen van ons begeleidingsaanbod. Wij willen de veiligheid voor alle leerlingen en medewerkers kunnen garanderen. Bij deze vaststelling is dan ook al meegenomen de individuele begeleidingsmomenten door de onderwijsassistenten. Het is belangrijk dat leerlingen zindelijk zijn wanneer zij naar school gaan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven