De Adelaar

Burg Heymansstraat 2 1718 AN Hoogwoud

  • Op de Adelaar mag je zijn zoals je bent!
  • Iedereen draagt op zijn eigen waardevolle manier bij aan de samenleving!
  • We leren kinderen om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld te kijken.
  • We leren kinderen zich voor te bereiden op de toekomst.
  • We maken onze leerlingen bewust van wat zij leren en hoe zij hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (zelf)Kennis
  • Wereldburgerschap
  • Talentontwikkeling
  • Toekomst
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Adelaar wordt in het schooljaar 2022-2023 gewerkt in zowel homogene als combinatiegroepen. Ieder jaar wordt op basis van de leerlingaantallen en samenstelling van de groep bepaald of er een homogene groep of combinatiegroep gevormd wordt. Dit schooljaar werken wij met 7 groepen. Door extra middelen, zoals de subsidie basisvaardigheden, is het ons gelukt om 5 kleine groepen te maken en 2 combinatiegroepen die wat groter zijn. Ook hebben wij een onderwijsassistent die de hele week wordt ingezet om extra te ondersteunen bij de combinatiegroepen.

De leerkrachten werken intensief samen in leerteams. Zij stemmen de inhoud van het onderwijs continu met elkaar af. De instructies zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen en zijn daardoor meer betekenisvol, omdat ze aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven