De Adelaar

Burg Heymansstraat 2 1718 AN Hoogwoud

Schoolfoto van De Adelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare basisschool de Adelaar. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Adelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  

U krijgt op deze site veel informatie over onze school. Liever nog vertellen we u persoonlijk over onze doelen en aanpak en leiden we u rond op onze school. Want een keuze voor een school wordt uiteindelijk vooral bepaald door een gevoel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Nieuw Ouderwets onderwijs
 • Goed en gedegen onderwijs
 • Goed pedagogisch klimaat; KIVA
 • Eigenaarschap van leerlingen
 • Plezier in leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 bezoeken ongeveer 150 leerlingen de school. We zijn een groeiende school en werken dit schooljaar met 7 groepen van rond de 20 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De volgende protocollen liggen op school ter inzage:

 1. klachtenregeling
 2. regeling toelating, schorsing en verwijdering
 3. discriminatie
 4. seksuele intimidatie
 5. informatieverstrekking voor gescheiden ouders
 6. leerlingenvervoer en veiligheid
 7. verdriet en rouw in de school
 8. medicijnverstrekking en medische handelingen
 9. prestprotocol
 10. incidentenregistratie
 11. Huiselijk geweld en kindermishandeling

Terug naar boven