Jacobusschool

Hesselingstraat 5 3192 BC Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacobusschool
  • Schoolfoto van Jacobusschool
  • Schoolfoto van Jacobusschool
  • Schoolfoto van Jacobusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen hebben ten opzichte van de entreetoets een voldoende groei doorgemaakt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken volgens het model van handelingsgericht werken. Dat betekent dat wij volgens een vaste cyclus resultaten analyseren. Van daaruit maken wij groepsplannen waarin beschreven wordt hoe we tegemoet komen aan de behoeftes van de kinderen. Onze tussenresultaten gebruiken wij als meetinstrument om te evalueren of ons onderwijs effectief is en wat er aangepast moet worden voor de komende periode, zodat kinderen zich goed ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen die wij geven, laten zien dat ze passen bij de mogelijkheden van ieder kind.

We zien dat kinderen op niveau blijven of zelfs doorgroeien.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2016 hebben we het basisarrangement gekregen vanuit de inspectie van het onderwijs. Ons meerjarenbeleid is erop gericht om dat te waarborgen en door te ontwikkelen.

Terug naar boven