Jacobusschool

Hesselingstraat 5 3192 BC Hoogvliet Rotterdam

  • In de kookstudio kunnen ouders dagelijks een kopje koffie drinken. Leerlingen hebben hier de kooklessen.
  • Schoolfoto van Jacobusschool
  • In ons bij-kom bos kunnen de leerlingen voor een bepaalde tijd bijkomen om vervolgens het lesaanbod weer te volgen.
  • In de groenlessen maken de leerlingen kennis met de natuur. Door zaadjes te poten in onze moestuin en later het oogsten van de groente.
  • Op het schoolplein zijn onze leerlingen aan het bewegend en spelend leren.

In het kort

Toelichting van de school

ZIE en ONTDEK

Op de Jacobus wordt lesgegeven in leerpleinen, namelijk het onderbouwplein (leerjaar 1-2), middenbouwplein (leerjaar 3-4-5) en bovenbouwplein (leerjaar 6-7-8). In het lesgeven in pleinen wordt er afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en bereiden wij hen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Wij zetten de leerling in zijn/ haar kracht in de ruimte van de pleinen en vergroten hiermee de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De leerling is mede-eigenaar van zijn eigen leerproces. Het portfolio geeft het leerproces van de leerling weer waarmee de ouder wordt geïnformeerd.

Wij zien onze school als een ontmoetingsplaats, waar leerlingen zich ontwikkelen van onze kernwaarden tot wereldburgers die zich in onze steeds veranderende maatschappij staande kunnen houden.

Leerlingen leren beter als ze plezier hebben in school en zich veilig voelen. Aan onze kernwaardes, GROEI, BETROKKENHEID, PLEZIER, RUIMTE en VEILIGHEID hebben we vaardigheden gekoppeld die onze leerlingen zich eigen maken.

De leerlingen krijgen extra uren onderwijs bestaande uit sportieve en culturele activiteiten. 

Ouders lopen makkelijk in en uit de kookstudio waar allerlei bijeenkomsten worden georganiseerd door de medewerker ouderbetrokkenheid.

Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven.

Binnen de school hebben wij een samenwerking met Kinderdam voor de peuterspeelzaal Guppies en een BSO Meeuwenplaat. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken in leerpleinen
  • Kernwaarden met vaardigheden
  • Betekenisvolle lessen
  • Leertijduitbreiding
  • Lekker Fit school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij ons op school hebben we geen anti-pestcoördinator. De leerkrachten hanteren het pestprotocol en schakelen interne begeleiding en directie in volgens het stappenplan indien nodig.

Terug naar boven