Protestants Christelijke Basisschool Zalmplaat

Aalreep 10 3192 SE Hoogvliet Rotterdam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Zalmplaat

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker van de Zalmplaatschool op Vensters PO,

Hartelijk welkom bij de Zalmplaatschool in Hoogvliet-Rotterdam!

De gegevens van de Zalmplaatschool op Vensters PO komen uit verschillende bronnen. Naast gegevens van DUO en de onderwijsinspectie heeft de school ook zelf gegevens toegevoegd. Vensters PO vormt daarmee een belangrijke informatiebron voor u. We doen ons best om de gegevens zo goed en volledig mogelijk te laten zijn.

Indien u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind telt
  • Opbrengstgericht
  • Maatschappelijk betrokken
  • Veilig en positief
  • Samen: ouders, kinderen, team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
517
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De zalmplaatschool werkt samen met BSO organisatie Plein 010. Er is reguliere BSO en TSO opvang die ook in vakanties kan doorlopen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven