Openbare basisschool de Plevier

Plevier 97-99 3191 GA Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Plevier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Plevier

Het team

Toelichting van de school

Directeur: Janneke Westra

Adjunct-directeur: Mariëlle Slavenburg

Administratief medewerker: Mischa & Nathalie

Intern begeleider onderbouw: Dewki 

Intern begeleider bovenbouw: Jolieke

Remedial teacher: Marjon

Gymleerkrachten: Maikel & Gino

Leerkrachtondersteuner: Pascal

Onderwijsassistenten: Tugce, Jilva & Daisy


Groep 1/2A: Eveline & Angela

Groep 1/2B: Dieneke& Martie

Groep 1/2C: Leontine& Angel

Groep 1/2D: Kim

Groep 1/2E: Chantal 

Groep 3A: Mariska & Bonnie 

Groep 3B: Luciënne

Groep 4A: Sigrid & Mariska 

Groep 4B: Cindy & Sandra

Groep 5A: Christine

Groep 5B: Laura & Miranda

Groep 6A: Marleen

Groep 6B: Ilse & Suzanne

Groep 6C: Suzanne & Melenie

Groep 7A: Martijn & Miranda

Groep 7B: Linda & Sabine

Groep 8A: Sander

Groep 8B: Jeroen

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het team van de Plevier probeert afwezigheid van een collega in eerste instantie altijd onderling op te vangen. Indien het om een korte afwezigheid (één / max. twee dagen) gaat, dan behoort het verdelen van de groep over de andere groepen in de school ook tot de mogelijkheden. 

Wanneer een langduriger afwezigheid van een teamlid verwacht wordt, dan zullen wij in eerste instantie intern kijken of iemand zijn of haar uren uit wil breiden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan schakelen wij ons bestuur in en zullen wij gebruik maken van een tijdelijke invalleerkracht om zo het onderwijs te kunnen continueren voor de betreffende groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Enkel de groepen 1 & 2 zijn gecombineerd. De groepen 3 t/m 8 zijn naar leerjaarstof ingedeeld. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hierboven is te zien dat niet alle 25,5 uur onderwijstijd per groep is ingevuld. Dit komt mede, omdat dit hierboven gaat om de onderwijstijd en de vakgebieden die aangeboden. Pauzes, boekbesprekingen, gastsprekers, buiten curriculaire activiteiten etc. zijn buiten beschouwing gelaten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als school hebben wij de ondersteuning die wij kunnen bieden aan de kinderen beschreven in een schoolondersteuningsplan. Hierin beschrijven wij de mogelijkheden en grenzen die wij kunnen verzorgen aan onze leerlingen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie hiervoor ons schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven