De Notenkraker

Othelloweg 8 3194 GS Hoogvliet Rotterdam

 • Schoolfoto van De Notenkraker
 • Schoolfoto van De Notenkraker
 • Schoolfoto van De Notenkraker
 • Schoolfoto van De Notenkraker
 • Schoolfoto van De Notenkraker

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Notenkraker, gelegen in de wijk Oudeland in Hoogvliet, is gevestigd in het prachtige wijkgebouw 'Villa Vonk'.

 • Wij bieden een doorgaande lijn van 2 t/m 12 jaar
 • Wij hebben eerste opvang voor nieuwkomers in onze LAN-groep 
 • De school is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor onze leerlingen, hun ouders en het team.

Wij leren onze leerlingen om te gaan met verschillen en leren hen samen te spelen, werken en leren.

De Notenkraker staat voor:

 • goede resultaten,
 • een goede sfeer,
 • betrokken leerkrachten,
 • kleine groepen (geen combinatieklassen),
 • grote ouderbetrokkenheid,
 • bewegen en sportief gedrag ("Lekker-Fit").

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.denotenkraker.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Een goede sfeer
 • Max. prestaties uit het kind
 • Betrokken leerkrachten
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Kleine groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Notenkraker heeft vanaf eind jaren negentig tot 2010 te maken gehad met een dalend leerlingaantal i.v.m. herstructurering in de wijk. De laatste jaren blijft het leerlingaantal redelijk stabiel en in de toekomst denken wij te groeien. Bestaande woningen zijn gesloopt en vervangen door kwalitatief hoogwaardige woningen die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. Het imago van de wijk is dankzij de herstructurering de laatste jaren verbeterd. De wijk Oudeland moet de komende jaren uitgroeien tot een gezinsvriendelijke wijk voor jong en oud. Momenteel is er een groeiende belangstelling voor de school.

Vanaf 1 augustus 2016 zijn wij de enige basisschool in de wijk Oudeland. We zijn gehuisvest in de MFA Villa Vonk, centraal gelegen in de wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer informatie neem contact met de school op

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven