OBS Andries van der Vlerk

Aalreep 24 3192 SE Hoogvliet Rotterdam

 • De school staat in de wijk Zalmplaat in Hoogvliet.
 • Er is veel speelruimte rond de school.
 • Er is ook een voetbalpleintje op het schoolplein.

In het kort

Toelichting van de school

OBS Andries van der Vlerkschool te Hoogvliet

De school waar het fijn is om te leren.

De school waar elk kind telt.

In deze website vertellen we u het verhaal over:

 • de resultaten van onze leerlingen (afkomstig van DUO, Inspectie en onszelf),
 • onze visie en missie waarmee we goede kwaliteit van ons onderwijs nastreven,
 • praktische informatie, zoals onze schooltijden, opvangmogelijkheden in de school.

Zo biedt de website u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Wilt u meer weten over de Andries van der Vlerkschool, klik dan hier

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • opbrengstgericht werken
 • hoge verwachtingen
 • Covey
 • elk kind telt
 • sportieve basisschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de school is er een BSO, ouders kunnen hier zelf hun kind voor opgeven. Bij de BSO kunnen de kinderen voor en na schooltijd opgevangen worden. Ook tijdens de lunchpauze is opvang mogelijk.

Het overblijven op school loopt via "Overblijven met Edith".


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven