Rooms katholieke Basisschool De Schakel

Cloese 4 3191 ED Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We gebruiken o.a. het NIO onderzoek ter ondersteuning voor het VO advies, dit resultaat geeft ons inzage in de ontwikkelmogelijkheden van ieder leerling.

Leerlingen waarbij we leerweegondersteuning adviseren of praktijkonderwijs laten we onderzoeken via Koers VO. 

Ook methodetoetsen, niet-methodetoetsen, observaties en signaleringen geven ons veel inzicht in de leerontwikkelingen van leerlingen. Met alle gegevens kunnen wij zorgvuldig een eindadvies formuleren, zodat leerlingen op een passende VO plek instromen.

De gemiddelde eindtoetsgegevens van schooljaar 2018-2019 is 85,4, boven de norm.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We volgen al onze schoolverlaters 3 jaar nadat ze onze school hebben verlaten via toetsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven