Rooms katholieke Basisschool De Schakel

Cloese 4 3191 ED Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We gebruiken o.a. het NIO onderzoek ter ondersteuning voor het VO advies, dit resultaat geeft ons inzage in de ontwikkelmogelijkheden van ieder leerling.

Leerlingen waarbij we leerweegondersteuning adviseren of praktijkonderwijs laten we onderzoeken via Koers VO. 

Ook methodetoetsen, niet-methodetoetsen, observaties en signaleringen geven ons veel inzicht in de leerontwikkelingen van leerlingen. Met alle gegevens kunnen wij zorgvuldig een eindadvies formuleren, zodat leerlingen op een passende VO plek instromen.

De gemiddelde eindtoetsgegevens van schooljaar 2018-2019 is 85,4, boven de norm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We volgen al onze schoolverlaters 3 jaar nadat ze onze school hebben verlaten via toetsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De laatste jaren heeft de Inspectie van onderwijs onze kwaliteitsverbetering nauwlettend gevolgd.

Dit traject is met succes afgerond in februari 2012. De meeste indicatoren werden door de inspectie als voldoende beoordeeld. Nadat ook de midden groep 8 toetsen begrijpend lezen en rekenen en wiskunde boven de landelijke norm scoorde, heeft de inspectie ons weer in het basisarrangement gezet.

We zijn trots op het resultaat: een doelgerichte montessorischool waar plek is voor elk kind.

Terug naar boven