Rooms katholieke Basisschool De Schakel

Cloese 4 3191 ED Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Schakel

Het team

Toelichting van de school

Onze peuterspeelzaal leidster zijn niet meegenomen in deze overzichten. Wij zien deze leidsters als echte collega's en zij horen bij onze school.

De afgelopen jaren zijn er veel medewerkers komen werken bij ons op school die met hart en ziel een goede montessorischool willen neerzetten in Hoogvliet.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Montessorischool De Schakel is een Lekker Fit school.Op onze school wordt extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Dit wordt gerealiseerd doordat kinderen vanaf groep 3 drie beweegmomenten krijgen aangeboden onder schooltijd door een vakleerkracht gym. Daanaast kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 na schooltijd vrijblijvend deelnemen aan extra beweegaanbod. Voor de groepen 1 en 2 is er een speciaal Lekker Fit! kleuterprogramma opgesteld waar spelenderwijs 'bewegen' en 'groente en fruit' blijvend aan bod komen. Naast een extra beweegaanbod wordt op onze school water drinken gestimuleerd, eten alle leerlingen minimaal 3x per week alleen groente en fruit tijdens de ochtendpauze en wordt er Lekker Fit! getrakteerd. Bewegen en leren versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter maar draagt ook bij aan betere leerprestaties.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We werken nauw samen met onze schoolmaatschappelijk werkster.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven