CBS Het Westpunt

Foeliestraat 16 3193 TE Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van CBS Het Westpunt
  • Schoolfoto van CBS Het Westpunt
  • Schoolfoto van CBS Het Westpunt

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Groeien
  • Veilig
  • Doelgericht
  • Samen met ouders
  • Kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Het Westpunt telt ongeveer 110 leerlingen.

De leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen, waarvan er drie een combinatiegroep zijn. In iedere bouw is een onderwijsassistent aanwezig om de leerkracht te ondersteunen en de kinderen extra te begeleiden door bijvoorbeeld in kleinere groepen begeleiding te geven aan het inoefenen van de leerstof.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen hebben elke dag les van 8.30-14.00 uur. De deur gaat vanaf 8:20 uur open, zodat de lessen om 8:30 uur kunnen starten. Bij de kleuters duurt de inloop tot 8:35 uur. U bent tot die tijd van harte welkom als ouder om uw kind te begeleiden bij een activiteit. 
Rond het middaguur wordt er in de klas onder begeleiding van de leerkracht gegeten. Daarvoor of daarna spelen de kinderen buiten.
Op het plein worden diverse activiteiten aangeboden waarin taal, rekenen en samenwerking met elkaar centraal staan. Kinderen uit diverse groepen zijn als pleinhelden verantwoordelijk voor de activiteiten die door hen worden klaargezet, begeleid en opgeruimd.
Er is tijdens deze buitenspeeltijd altijd toezicht door minimaal 2 medewerkers van de school of van Talentenhuis. U herkent ze aan de gele hesjes. Sinds vorig jaar zijn er sportdocenten van Talentenhuis die van de middagpauze een sportieve pauze maken. Verschillende sporten worden gedaan, zoals hockey, voetbal en trefbal. Op die manier worden de kinderen gestimuleerd te bewegen tijdens het buitenspelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hieronder leest u op welke wijze wij als school een veilig schoolklimaat realiseren. Eén van onze vier kernwaarden is veilig. Op onze website staat deze kernwaarde als volgt omschreven: Het meest belangrijk vinden wij dat uw kind zich veilig voelt op school, om zo tot leren te kunnen komen.

In juni 2019 heeft de inspectie de school met een goed beoordeeld op het onderdeel 'schoolklimaat en veiligheid'.

 

Terug naar boven