Protestants Christelijke Het Middelpunt

Cromme Meth 70 3191 TG Hoogvliet Rotterdam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Het Middelpunt

In het kort

Toelichting van de school

CBS Het Middelpunt is school met een gastvrij karakter. Het aanbod is gericht op goede resultaten in de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. De school hecht veel waarde aan structuur en rust, zodat kinderen kunnen leren in een fijne sfeer. De school streeft samen met de ouders naar gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs. Aan de school is een peuterspeelzaal De Zeester verbonden . Basisschool en peuterspeelgroep hebben hun programma en activiteiten op elkaar afgestemd, waardoor de activiteiten in de peuterspeelgroep ondersteunend zijn voor de doorgaande lijn van het ontwikkelproces van kinderen. 

Meer informatie over de school vindt u op onze website. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor ieder kind
  • Resultaatgericht
  • Positieve benadering
  • Veilg klimaat
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2017 bezochten 313 leerlingen onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
370
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Middelpunt werkt samen met BSO Oaseplein van de organisatie Kinderdam.

Dat is een reguliere BSO die ook in vakanties kinderopvang regelt.

Daarnaast is er een Tussenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven