De Tuimelaar

Lengweg 146 3192 BM Hoogvliet Rotterdam

 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! Hier presenteert Openbare Basisschool De Tuimelaar in Hoogvliet haar onderwijs. Wij vertellen u graag over ons onderwijs, omdat we trots zijn op onze school en leerlingen.

We vertellen u ons verhaal over:

 • De resultaten van onze school (afkomstig van DUO, de inspectie en  onszelf);
 • Onze visie en missie waarmee we een goede kwaliteit van ons onderwijs nastreven;
 • Praktische informatie, zoals onze schooltijden, mogelijkheden voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Lekker Fit!

We hopen u op deze manier betrouwbare informatie over onze school te geven.

Wilt u meer over onze school weten, nemen dan dan een kijkje op onze website of maak een afspraak voor een rondleiding of kennismakingsgesprek.

Hartelijke groet,

Ruud van Orsouw, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Betrokkenheid
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar zien we een mooie stijgende trend in ons leerlingaantal. In de grafiek ziet u de tellingen op peildatum 1 oktober. De bekostiging over het kalenderjaar 2023 gaat op basis van de 1 februari telling. Op 1 februari 2023 waren 201 leerlingen ingeschreven bij ons op school.

Wij zijn dit schooljaar gestart met meer dan 200 leerlingen. Hier zijn we als team heel trots op. Het gerenoveerde gebouw, de winst bij de verkiezing tot lerarenteam van het jaar 2018 en het als team zichtbaar maken van waar we mee bezig zijn heeft hier toe zeker bijgedragen.

De school heeft inmiddels een goede naam onder de ouders in de wijk. Veel ouders adviseren onze school aan andere ouders. Ook de uitslagen van onze peilingen geven aan dat leerlingen en ouders tevreden zijn over onze school. Van de ouders kregen wij als cijfer een 8,7 en van de leerlingen zelfs een 8,9.

De school is actief op social media waardoor wij ook voor de nieuwe ouders zichtbaar zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden. Er zijn steeds meer scholen die overgaan op andere schooltijden: het continurooster, het 5-gelijke-dagenmodel of het Hoorns model. Bij een wijziging van de schooltijden mogen alle ouders op school hun mening geven. Op onze school hebben we een 5-gelijke-dagen rooster, dit is eencontinuerooster, dit betekent dat de kinderen op school eten samen met de leerkracht en dus niet tussendoor naar huis gaan. We hebben vijf even lange dagen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij op de Tuimelaar hebben als visie dat wij samen met ouders zorgdragen voor een veilige en positieve en uitdagende leeromgeving. Soms is deze omgeving even niet meer zo veilig voor een kind, bijvoorbeeld omdat het gepest wordt. Dan is het van belang dat wij als school extra openzijn in onze communicatie om samen met u als ouder de juiste stappen te ondernemen om de omgeving van het kind weer veilig te maken. We zijn van mening dat wij als school een belangrijke taak hebben in het begeleiden van de kinderen in de omgang met elkaar. De klassensituatie is bij uitstek een plek waar kinderen kunnen oefenen met bijvoorbeeld breuken en spellingsregels, maar ook in het samen leren leven. Ruzie maken en elkaar plagen horen er bij, daar leren kinderen alleen maar van. Net als bij rekenen en taal, mogen kinderen bij het samen spelen fouten maken. Want als je nooit fouten maakt, dan leer je ook niet. Toch kan het voorkomen dat bepaalde kinderen steeds dezelfde ‘fout’ maken en hier niet van leren. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van pesten. Dan is het goed te kunnen terugvallen op een stappenplan om de kinderen die hier bij betrokken zijn te begeleiden. Daarom hebben we dit protocol vastgelegd. We willen daarbij benadrukken dat het van belang is allestappen zorgvuldig te doorlopen. Tegelijkertijd is iedere situatie anders. Dat vraagt van ons als volwassenen, ouders van de betrokkenen en team, dat we in iedere situatie open blijven in onze communicatie, ons kwetsbaar blijven opstellen en oprecht geïnteresseerd zijn in zowel de gepeste als de pester. Alleen dan zorgen we er samen voor, dat we bij de opeenvolgende stappen, de juiste keuzes maken, en zorgen dat het pesten stopt!

Terug naar boven