Rooms Katholieke Basisschool Ter Does

Schoollaan 4 2355 BS Hoogmade

  • Hier werken de kinderen en houden we vieringen.
  • De werkplek voor groep 1 en 2.
  • Hier leren en werken onze oudste kinderen.
  • In de pauzes spelen de kinderen op ons uitdagende schoolplein.
  • Ons moderne gebouw met zonnepanelen is volledig klimaatneutraal.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren met en van elkaar
  • Innovatief onderwijs
  • Zeer gemotiveerd team
  • Resultaat gericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 Ter Does is de enige school in Hoogmade. Bijna alle kinderen die in Hoogmade wonen zitten op ter Does. De gemeente Kaag en Braassem heeft Hoogmade gekwalificeerd als groenkern. Dit betekent dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd, waardoor de school weer kan gaan groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven