R.K. basisschool St. Joseph

Disselplein 10 3829 MD Hooglanderveen

Schoolfoto van R.K. basisschool St. Joseph

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte 
Als een leerkracht ziek is, komt er een vervang(st)er. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar rust en continuïteit in de groep. 
In het geval dat het ons niet lukt om een vervang(st)er te vinden en een interne oplossing niet haalbaar of verantwoord is, wordt u voor 8.00 uur via Parro geïnformeerd. Wij verzoeken u dan uw kind thuis te houden of elders onder te brengen. Een afschrift van dit schrijven gaat naar ons bestuur en de inspectie. Wanneer u echt geen opvang voor uw kind kunt regelen, wordt uw kind in een van de andere groepen opgevangen.

Verlof van leerkrachten
Door omstandigheden die vastgelegd zijn in de CAO kan het zijn dat een leerkracht verlof aanvraagt. Via onze invalpool zullen wij dan zorgen voor opvang indien mogelijk. Ook bij studieverlof wordt ruim van tevoren voor vervanging gezorgd.
Ook zijn er de studiedagen die voor het hele team worden georganiseerd. Deze worden aan het einde van het schooljaar met u gecommuniceerd voor het schooljaar daarna. De kinderen hebben op die dagen geen school. U wordt dan verzocht zelf voor opvang te zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Team

Managementteam 

Roelien van Zuthem | interim schoolleider | ma t/m do

Amrah Kuiper | teamleider 1 t/m 4 | ma-wo-do

Manon van Druten | teamleider 5 t/m 8 |ma-wo-do

Interne begeleiding                                                                                                      

Jantine van den Berg | groep 1 t/m 4 | ma-di

Sandra Goldewijk | Groep 5 t/m 8 | ma ochtend, di en do                  

Groepsleerkrachten

Groep 1/2A | Eefje Damen (ma t/m woe en vrij) | Jantine van den Berg (do)         

Groep 1/2B | Menalda Bavinck (ma, di) | Kirsten van Dusschoten (woe. do. vrij)

Groep 1/2C | Marianne Klaren-Bos (ma, di) | Helma Last (woe, do, vrij)

Groep 1/2D | Nicky Westerhout (ma-di-wo) | Ingrid Janssen (do-vrij)

Groep 3A | Leslie Claassen (ma t/m do) | Jantine van den Berg (vrij)    

Groep 3B | Leonie Horst (ma t/m vrij)

Groep 4A | Sanne Kok-Wever (ma-di-woe) | Karjan Backer Dirks (do-vrij)

Groep 4B | Fleur Jansen (ma t/m vrij)  

Groep 5A | Mechteld Hesse (ma-di-do-vrij) | Tamara de Koning (woe)  

Groep 5B | Marian Franken (ma t/m woe) | Aukje Smeels (do-vrij)                  

Groep 6A | Danielle Versteegh (ma-di) | Maaike Hogervorst (woe-do-vrij)

Groep 6B | Amber v.d. Hoven (ma-di-do-vrij) | Danielle Versteegh (woe)

Groep 6/7C | Melanie van den Brink (ma t/m vrij)    

Groep 7A | Esther Simon (ma t/m vrij)

Groep 7B | Luke v.d. Burgt (ma-woe-do-vrij) | Marijn Klapwijk (di)

Groep 8A | Marcel v.d. Ploeg (di-woe-do vrij en ma om de week) | Marijn Klapwijk (ma om de week)   

Groep 8B | Lotte v. Wessel (ma t/m vrij)  

Overig personeel

Onderwijsassistent | Martine Bekhuis | di-wo-vrij        

Vakdocenten bewegingsonderwijs | Stefan Geressen | di-do-vrij

Leerkrachten ondersteuning onderwijs | Judith van Ekris | ma-do ochtend | Joke v. Werven | wo-do ochtend| Manon van Druten | di

Coördinator ICT | Karjan Backer Dirks 

Office Manager | Aneta Miszczynska | ma-di-woe-do van 8.00 u. tot 12.00 u

Conciërge | Jan van Kleinwee | ma-di-wo-do-vrij tot 14:30 u  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we thematisch. Een thema duurt ongeveer 6 weken. Om deze thema's vorm te geven gebruiken wij de methode Kleuterplein en projecten van de Kleuteruniversiteit. De verschillende vakgebieden worden binnen het thema geïntegreerd. 

Spelend en ontdekken leren is het uitgangspunt in het kleuteronderwijs. Binnen de lokalen en op het kleuterplein zijn rijke en uitdagende hoeken die we samen met de kinderen ontwerpen om tot goed spel te komen. 

We werken binnen de kleutergroepen met de Leerlijnen Jonge kind die geregistreerd worden in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in vijf leergebieden:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • spel
  • motoriek
  • taal
  • rekenen

Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een opbouwende moeilijkheidsgraad. De verschillende doelen biedt de leerkracht aan binnen de diverse activiteiten en in de hoeken. Door middel van signalering en observering volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen en krijgt zij concrete informatie om tot een goed beredeneerd aanbod te komen. De leerkracht sluit op deze manier aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie schoolondersteuningprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven